Privacyverklaring van OpNext
Versie 20190602

OpNext respecteert jouw persoonsgegevens!

Dit is de privacyverklaring van OpNext gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66123127.

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens.

In onze privacyverklaring vind je daarom uitgebreide informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens, met welk doel wij je persoonsgegevens verwerken, wat wij doen om jouw persoonsgegevens te beschermen en wat jouw rechten zijn volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze privacyverklaring is van toepassing op www.opnext.nl en haar partner www.mcee-d.com

Lees de privacyverklaring geheel door.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

Wanneer jij je aanmeld bij OpNext voor deelname aan een Liveshow of OpNext event en/of bij het aanvragen van OpNext Merchandise via de website van OpNext, ontvangen wij de onderstaande gegevens die wij op zullen nemen in onze administratie.

Aanmelden bij OpNext

Merchandise aanvragen bij OpNext

Met welk doel verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonlijke gegevens kunnen binnen OpNext voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

  1. Nadat wij jouw toestemming hebben ontvangen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, nemen wij contact met jou op om je aanmelding verder in behandeling te nemen. Een uitkomst hiervan kan zijn dat je een uitnodiging ontvangt voor een liveshow of evenement georganiseerd door OpNext.
  2. Nadat jij je hebt opgegeven voor de OpNext nieuwsbrief sturen wij jou informatie over onze evenementen. (Je kunt je ten alle tijden afmelden in de nieuwsbrief via de afmeldlink)
  3. Nadat wij jouw toestemming hebben ontvangen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, nemen wij contact met jou op om jouw Merchandise aanvraag verder in behandeling te nemen.
  4. Nadat jij je hebt opgegeven voor de OpNext Merchandise nieuwsbrief sturen wij jou informatie over onze OpNext Merchandise. (Je kunt je ten alle tijden afmelden in de nieuwsbrief via de afmeldlink)
  5. Nadat jij www.opnext.nl en www.mcee-d.com hebt bezocht, worden de gegevens over jouw bezoek aan de websites samengevoegd met anonieme demografische gegevens voor onderzoeksdoelstellingen.

Jouw privacyrechten

De AVG geeft jou een aantal privacyrechten. Onderstaand hebben wij uiteengezet welke rechten je hebt.

Recht op inzage

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG). Als je wilt weten welke persoonsgegevens OpNext van je verwerkt, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. OpNext behandelt jouw verzoek in beginsel binnen een maand.

Recht op rectificatie

Blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt je een aanvullend verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG).

Recht op vergetelheid

Je kunt, in een aantal gevallen, aan OpNext vragen om jouw gegevens te verwijderen (artikel 17 AVG).

Recht op dataportabiliteit

Je kunt een beroep doen op het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens) als OpNext jouw gegevens verwerkt omdat je daarvoor toestemming hebt gegeven. Of om een overeenkomst met je uit te voeren (artikel 20, eerste lid onder a, AVG).

Recht van bezwaar

Je kunt bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens door OpNext.

Verzoek doen

Je kunt verzoeken sturen aan redactie@opnext.nl

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Wij nemen adequate beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Cookies

OpNext maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Het gebruik van functionele cookies is noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Daarnaast maakt OpNext gebruik van geanonimiseerde cookies van Google Tag Manager, Google Analytics en Facebook.

Op de website van OpNext zijn knoppen opgenomen om live-chat via Facebook Messenger mogelijk te maken. Als je Facebook Messenger al gebruikt, dan wordt het voor jou eenvoudiger om in contact te komen met OpNext.

Google en Facebook kunnen deze informatie aan derden verschaffen, indien Google en Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google en Facebook verwerken. Lees de privacyverklaring van Google, Facebook en Chatfuel (Facebook Messenger chat widget) om te weten te komen wat zij met jouw persoonsgegevens doen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt lees je meer over cookies en hoe je deze kunt blokkeren of verwijderen.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de eerder genoemde doelen te realiseren.

Wij bewaren jouw gegevens in elk geval zolang je profiel met de onderstaande criteria matcht.

Criteria upcoming talent OpNext
  • Niet getekend bij een record label
  • Niet geregistreerd staat bij de KvK
  • Niet geregistreerd staat bij Buma/Stemra
  • Beschikt niet over artiesten Spotify-account
  • Beschikt niet over artiesten begeleiding
Indien je nog vragen hebt over de privacyverklaring van OpNext, dan kun je contact met ons opnemen. Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht je toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet.
OpNext Amsterdam
020-895 06 72
redactie@opnext.nl
www.opnext.nl